Žarko Smiljanić Grafike

Rekli su…

,, Njegovi grafički listovi su jednostavni i prepoznatljivi. To je svijet tišine, koja zrači sa zatalasanih brda i polja baršunaste mekoće, iznad kojih se prostire široko nebo, sivo ili tamno. Naizgled, to su jednostavni prizori iz prirode, koji se sastoje od dvije, tri široke površine, znalački odabrane i čvrsto komponovane u cjeline...
Smiljanić je sav uronio u svoj poetski svet, nezainteresovan za prolazne, pomodne trendove, koji se brzo smenjuju na likovnoj sceni. Ovi predeli, nenaseljeni ljudskom figurom su poetska viđenja jednog davnog i čistog sveta, prepuštenog beskonačnoj tišini vremena...
prof. Emir Dragulj
,, Na Smiljanićevim grafikama nema figuralnih motiva, nema ljudi... Tu su biljke, predmeti, nebeski svod, sedam Vlašića. Učini nam se da nema života, međutim mnogo je životnog u tim grafikama, tu je život, tu su ljudi - samo ih treba otkriti.
prof. Miodrag Jovanović
,, Žarko Smiljanić finim grafičkim tkanjem, izuzetnom senzibilnošću i tonskom iznijansiranošću otiskuje delove predela...Njegov potez nekad je minuciozan, drugi put vibrantan, ali uvek siguran i precizan. Korišćenjem odabrane tonske skale dočarava poetsko lirski štimung.
Žarko Smiljanić poseduje raskošno umeće grafičkog zanata i osobeno osećanje sveta i prirode. Kombinovanjem grafičkih tehnika duboke štampe, ostvaruje kompozicije jedinstvenih, istančanih rešenja i nadrealne atmosferske bajkovitosti.
Vanja Kraut
,, Kada sam pre dosta godina video prve grafike Žarka Smiljanića, osetio sam da prelazim u jedan drugi svet, svet prirode, spokojstva, svetla, senki, osame i tišine...
Svet naročite estetizovanosti, veoma različit od onoga u kojem provodimo većinu dana svog ovozemaljskog života...
Vasa Pavković
,, Prints performed in extraordinary skills. Smiljanic builds his plate carefully, patiently, in long-term processes, in classic techniques of printmaking, aquatint, vernis-mou, mezzotint. As the old masters had done long ago. In tradition of the noble craft skills. Usually in two plates, where the first plate often boasts mossy, grassy green, rich in structure, whilst the second plate, in its velvet black nuance, defines the scenery, light and shadow…
Prof. Biljana Vukovic
,, When I saw the first prints of Zarko Smiljanic, a few years ago, I felt that I walked into another world, world of nature, peacefulness, lights, shadows, loneliness and silence… The world of exquisite aesthetic, highly unlike the one we spend most of our days of this worldly life…
Vasa Pavkovic
,, Grafike izvedene izvanrednim umećem. Smiljanić ploču gradi brižljivo, strpljivo, dugotrajnim procesom obrade, klasičnim tehnikama duboke štampe, akvatinta, meka prevlaka, mecotinta. Poput starih majstora. U tradiciji plemenitih zanatskih veština. Uglavnom u dve ploče, gde često prva ploča nosi mahovinastu, travnatu podlogu zelene, bogate strukture, a druga ploča somotastom crnom definiše predeo, svetlost i senku...
prof. Biljana Vuković
,, Smiljanić creates his prints with dedication, with infinite patience and precision, in order to perpetuate the expanse unspoiled by human touch and modern civilisation, far away from chaos, noise and hectic pace of modern everyday life. Not only that he brings into life sublimity and beauty of nature, but, in his tendency to present the forms in their tiniest details within his soft moves, he is creating a new world – fragile, thus poetic.
Natasa Backovic